Log pÃ¥      English      Telefonbog     Contact Webmaster    
 
Kompetencer
Eksperimentel forskning
Klinisk forskning
Sundhedsøkonomisk Evaluering
Database og registre
Spondylodese Databasen
Metastase databasen
Projekt databaser
Danespine
Fondsstøtte
Samarbejde
Historie
Individualized MRR
CEspine - Clinical Project
Studenterundervisning
De enkelte databaser ved forskningslab

Anno 2007 har ortopædisk forskningslaboratoriums rygdatabase 17 års fødselsdag og 14 års fødselsdag hvad angår prospektiv registrering. Dette er enestående set i lyset af at databasen blev etableret længe før det var polistisk korrekt at tale om kvalitetssikring og monitorering af behandlingsresultater. Der er i dag enighed blandt behandler, afdelingsledelse, sygehusledelse og politikere om at sundhedsvæsnet bør dokumentere effekten og evt. komplikationer ved anvendte behandlingsstrategier. De eksponentielt stigende sundhedsudgifter vil angivligt inden for få år også stille krav til kvalitetssikring med understøttende "cost-effect" analyse. Dvs. hvad koster en eventuel forbedret kvalitet/effekt.

På foranledning af Professor Cody Bünger og Professor Finn Bjarke Christensen påbegyndtes i 1989 pilotstudier med henblik på en senere prospektiv registrering af alle stivgørende lænderygoperationer ved Århus Sygehus. Pilotstudierne blev gennemført ved anvendelse af et retrospektivt follow-up studie, hvor patienterne blev spurgt om, hvordan de havde det på opfølgningstidspunktet, samt hvordan de opfattede deres tilstand før det kirurgiske indgreb. Patienterne udfyldte spørgeskemaer vedr. fysisk funktion, arbejde-fritid, ængstelse-depression og socialt arrangement samt et spørgeskema vedr. komplikationer. Alle journaler blev gennemgået flere gange inden det endelige registrerings setup var på plads. Ved indgangen til 1993 var det endelige database setup på plads og en prospektiv registrering kunne påbegyndes af såvel læge som patient baseret data. I årenes løb er databasen blevet revideret tre gange; ligeledes er patient-og lægespørgeskemaerne.

Forskningsenheden råder over to overordnede databaser, der løbende bliver opdaterede med patientinformation. Vi har en dedikeret databasemedarbejder, der sørger for, at alle egnede patienter bliver inkluderet. Ligeledes sørger vores databasemedarbejder for at indhente manglende information fra den enkelte journal for derved igen at sikre den bedst mulige inklusionsrate. Endvidere har vi en række projektdatabaser af varierende størrelse og tidslængde.

 

 
Calendar

Publications
Erythropoietin augments bone formation in a rabbit posterolateral spinal fusion model.
Rölfing JHD, Bendtsen M, Jensen J, Stiehler M, Foldager CB, Hellfritzsch MB, Bünger C.
Phenol Red Inhibits Chondrogenic Differentiation and Affects Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells in Vitro.
Lysdahl H, Baatrup A, Nielsen AB, Foldager CB, Bünger C.
Navigated percutaneous lumbosacral interbody fusion: a feasibility study with three-dimensional surgical simulation and cadaveric experiment.
Wang Y, Le DQ, Li H, Wang M, Bünger CE.
Orthopaedic Spinal Research      Aarhus University Hospital      Noerrebrogade 44      Building 1A      8000 Aarhus C      Phone: +45 7846 4133
Powered by SimpleNet CMS
Nike Air Max 1 Trainers Udsalg, Billige Nike Free New Black, Billige Nike Free 88 Games,